CIBIO

Doctorado

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash PlayerPROGRAMA DE DOCTORAT EN BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ
(RD99/2011)


El Programa de Doctorat "Biodiversidad i Conservación" substitueix el programa de doctorat "Biodiversidad: Conservación y Gestión de las Especies y sus Hábitats" que ha impartit l'Institut d'Investigació CIBIO des del curs 1999/2000 i que ha sigut distingit amb la Menció de Qualitat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (Resolució de 28 de maig de 2003 de la Direcció General d'Universitats, BOE NÚM. 140, de 12 de juny) entre 2003 i 2010 i la Menció cap a l'Excel·lència atorgada pel Ministeri d'Educació (Resolució de 6 d'octubre de 2011 de la Secretaria General d'Universitats, BOE NÚM. 253 de 20 d'octubre) des de 2011 fins a 2014. Aquest programa té dos àmbits geogràfics principals, coincidents amb dos dels principals punts calents (hotspots) de biodiversitat del planeta: el Mediterrani i Iberoamèrica.

La biodiversitat a Espanya és la més alta de tot el continent europeu i de la conca mediterrània. Espanya, amb quatre regions biogeogràfiques (mediterrània, atlàntica, alpina i macaronèsica) , compta amb el 40% de les espècies de la Unió Europea i el 54% dels hàbitats identificats com d'interès comunitari (121 hàbitats sobre un total de 226 tipus, segons la Directiva Hàbitats 43/92 CEE).

La diversitat biològica d'Iberoamèrica és una de les més elevades del planeta a pesar de l'agressió a què ha sigut sotmesa durant les últimes dècades. Segons dades recents de la UNESCO, almenys el 60% de les selves tropicals del món ja han desaparegut, i el 70% de les quals en l'última meitat del segle XX.

La biodiversitat és el fonament de l'agricultura i la ramaderia, de l'obtenció de recursos forestals i pesquers, de l'existència d'aigües netes i atmosfera oxigenada, per no parlar de les nombroses matèries primeres per a usos farmacèutics i veterinaris. La conservació de la biodiversitat s'ha convertit en una prioritat mundial, i la pèrdua de biodiversitat és probablement un dels problemes científics més importants que tenim per a abordar en el segle XXI.

Per a abordar amb èxit els reptes que se'ns plantegen en aquest camp científic, es necessiten professionals que desenvolupen investigacions sobre fauna i flora i el funcionament dels ecosistemes, desenvolupant i aplicant bases tecnològiques que donen cabuda a les noves eines que ajuden els programes de conservació. Tot això sense oblidar que les investigacions desenvolupades han de constituir també les bases que permeten abordar la gestió i integració de la biodiversitat en la vida quotidiana de les poblacions humanes com a concepte bàsic de la sostenibilitat a què necessàriament hem d'orientar les nostres activitats.

 

CÀTEDRA UNESCO
UNESCO
Reserves de Biosfera i Ambient Urbà
INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ - CIBIO
Carretera San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig - Alicante
Tfno.+ 34 965 90 9607 // Fax : + 34 965 90 3780

cibio@ua.es


UA